ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ แก่งกระจาน

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ป่าเด็ง 0
2 พุสวรรค์ 0
3 วังจันทร์ 0
4 สองพี่น้อง 0
5 ห้วยแม่เพรียง 0
6 แก่งกระจาน 2
2