ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งหวัง 0
2 บ่อยาง 0
3 พะวง 0
4 เกาะยอ 0
5 เกาะแต้ว 0
6 เขารูปช้าง 0
0