ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ จะนะ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขุนตัดหวาย 0
2 คลองเปียะ 0
3 คู 0
4 จะโหนง 0
5 ตลิ่งชัน 0
6 ท่าหมอไทร 0
7 นาทับ 0
8 นาหว้า 0
9 น้ำขาว 0
10 บ้านนา 0
11 ป่าชิง 0
12 สะกอม 0
13 สะพานไม้แก่น 0
14 แค 0
0