ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ นาทวี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองกวาง 0
2 คลองทราย 0
3 ฉาง 0
4 ทับช้าง 0
5 ท่าประดู่ 0
6 นาทวี 0
7 นาหมอศรี 0
8 ประกอบ 0
9 ปลักหนู 0
10 สะท้อน 0
0