ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ เทพา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าม่วง 0
2 ปากบาง 0
3 ลำไพล 0
4 วังใหญ่ 0
5 สะกอม 0
6 เกาะสะบ้า 0
7 เทพา 0
0