ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ สะบ้าย้อย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คูหา 0
2 จะแหน 0
3 ทุ่งพอ 0
4 ธารคีรี 0
5 บาโหย 0
6 บ้านโหนด 0
7 สะบ้าย้อย 0
8 เขาแดง 0
9 เปียน 0
0