ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ ระโนด

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองแดน 0
2 ตะเครียะ 0
3 ท่าบอน 0
4 บ่อตรุ 0
5 บ้านขาว 0
6 บ้านใหม่ 0
7 ปากแตระ 0
8 พังยาง 0
9 ระวะ 0
10 ระโนด 0
11 วัดสน 0
12 แดนสงวน 0
0