ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ กระแสสินธุ์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระแสสินธุ์ 0
2 เกาะใหญ่ 0
3 เชิงแส 0
4 โรง 0
0