ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ รัตภูมิ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กำแพงเพชร 0
2 ควนรู 0
3 คูหาใต้ 0
4 ท่าชะมวง 0
5 เขาพระ 1
1