ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ สะเดา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งหมอ 0
2 ท่าโพธิ์ 0
3 ปริก 0
4 ปาดังเบซาร์ 0
5 พังลา 0
6 สะเดา 0
7 สำนักขาม 0
8 สำนักแต้ว 0
9 เขามีเกียรติ 0
0