ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ หาดใหญ่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองอู่ตะเภา 0
2 คลองแห 0
3 ควนลัง 0
4 คอหงส์ 0
5 คูเต่า 0
6 ฉลุง 0
7 ทุ่งตำเสา 0
8 ทุ่งใหญ่ 0
9 ท่าข้าม 1
10 น้ำน้อย 0
11 บ้านพรุ 0
12 พะตง 0
13 หาดใหญ่ 0
1