ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ นาหม่อม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองหรัง 0
2 ทุ่งขมิ้น 0
3 นาหม่อม 0
4 พิจิตร 0
0