ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ บางกล่ำ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าช้าง 0
2 บางกล่ำ 0
3 บ้านหาร 0
4 แม่ทอม 0
0