ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ คลองหอยโข่ง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองหลา 0
2 คลองหอยโข่ง 0
3 ทุ่งลาน 0
4 โคกม่วง 0
0