ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 62 ราย
กลุ่ม/องค์กร 2 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 336 ราย
กลุ่ม/องค์กร 16 องค์กร


สำหรับเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการตลาดกลางที่ดิน

สำหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตลาดกลางที่ดิน

  • Start Date
  • Length
  • Bedrooms

รายการแปลงที่ดิน

ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

เช่าต่อ ปี5,000 บาท
5 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
12/9/2019 4:03:48 PM

ให้เช่าทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

เช่าต่อ ปี20,000 บาท
23 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
12/6/2019 2:36:11 PM

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ขายราคา0 บาท
13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
10/4/2019 7:26:18 PM

ที่ดินยังต้องมีการจัดการเรื่องแหล่งน้ำ,ขุดสระเก็บน้ำหรือเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:08:24 AM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:04:58 AM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
10/18/2018 1:48:34 PM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
10/18/2018 1:45:12 PM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการทั้งหมด