ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 52 ราย
กลุ่ม/องค์กร 2 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 252 ราย
กลุ่ม/องค์กร 14 องค์กร


สำหรับเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการตลาดกลางที่ดิน

สำหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตลาดกลางที่ดิน

  • Start Date
  • Length
  • Bedrooms

รายการแปลงที่ดิน

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:08:24 AM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:04:58 AM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
10/18/2018 1:48:34 PM

เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
10/18/2018 1:45:12 PM

เหมาะทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการทั้งหมด