//10.10.10.9 /// //0

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เช่าต่อ ปี 3000 บาท

ประเภทที่ดิน โฉนด(นส4)

10/18/2018 1:45:12 PM

ยอดเข้าชม : 73

จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะทำการเกษตร

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน : ว่างเปล่า/รกร้าง,

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : บ่อน้ำบาดาล, ลำคลอง,

ลักษณะที่ดิน :

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์:


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่