//10.10.10.9 /// //1

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เช่าต่อ ปี 3000 บาท

ประเภทที่ดิน โฉนด(นส4)

12/6/2018 11:08:24 AM

ยอดเข้าชม : 73

จำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน :

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ :

ลักษณะที่ดิน :

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์: ห้ามขุดบ่อ/สระน้ำ,


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่