//10.10.10.9 /// //0

ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เช่าต่อ ปี 20000 บาท

ประเภทที่ดิน โฉนด(นส4)

12/6/2019 2:36:11 PM

ยอดเข้าชม : 78

จำนวนเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

ไม่มี

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน :

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : ไม่มี,

ลักษณะที่ดิน : ที่ดอน,

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์: ห้ามขุดบ่อ/สระน้ำ,


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่