//10.10.10.9 /// //0

ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เช่าต่อ ปี 5000 บาท

ประเภทที่ดิน น.ส.4 จ.

12/9/2019 4:03:48 PM

ยอดเข้าชม : 84

จำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

ให้เช่าทำการเกษตร

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน : ทำสวน,

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : คลองชลประทาน, ไม่มี,

ลักษณะที่ดิน : ที่ลุ่ม,

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์:


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่