ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 310 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

ลำดับ จังหวัด จำนวน
1 กระบี่ 1
2 กรุงเทพมหานคร 7
3 กาญจนบุรี 5
4 กาฬสินธุ์ 0
5 กำแพงเพชร 0
6 ขอนแก่น 12
7 จันทบุรี 1
8 ฉะเชิงเทรา 11
9 ชลบุรี 10
10 ชัยนาท 0
11 ชัยภูมิ 0
12 ชุมพร 3
13 ตรัง 0
14 ตราด 1
15 ตาก 0
16 นครนายก 7
17 นครปฐม 16
18 นครพนม 0
19 นครราชสีมา 16
20 นครศรีธรรมราช 2
21 นครสวรรค์ 1
22 นนทบุรี 9
23 นราธิวาส 12
24 น่าน 1
25 บึงกาฬ 0
26 บุรีรัมย์ 1
27 ปทุมธานี 12
28 ประจวบคีรีขันธ์ 3
29 ปราจีนบุรี 3
30 ปัตตานี 0
31 พระนครศรีอยุธยา 7
32 พะเยา 1
33 พังงา 0
34 พัทลุง 1
35 พิจิตร 2
36 พิษณุโลก 0
37 ภูเก็ต 0
38 มหาสารคาม 2
39 มุกดาหาร 0
40 ยะลา 0
41 ยโสธร 0
42 ระนอง 1
43 ระยอง 7
44 ราชบุรี 10
45 ร้อยเอ็ด 3
46 ลพบุรี 6
47 ลำปาง 3
48 ลำพูน 0
49 ศรีสะเกษ 1
50 สกลนคร 0
51 สงขลา 0
52 สตูล 0
53 สมุทรปราการ 3
54 สมุทรสงคราม 2
55 สมุทรสาคร 4
56 สระบุรี 3
57 สระแก้ว 2
58 สิงห์บุรี 0
59 สุพรรณบุรี 5
60 สุราษฎร์ธานี 1
61 สุรินทร์ 1
62 สุโขทัย 0
63 หนองคาย 0
64 หนองบัวลำภู 0
65 อำนาจเจริญ 1
66 อุดรธานี 1
67 อุตรดิตถ์ 0
68 อุทัยธานี 2
69 อุบลราชธานี 7
70 อ่างทอง 0
71 เชียงราย 60
72 เชียงใหม่ 27
73 เพชรบุรี 5
74 เพชรบูรณ์ 5
75 เลย 2
76 แพร่ 1
77 แม่ฮ่องสอน 0
รวม 310